deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Borovany

domovská stránka: www.borovany-cb.cz

Na území města Borovany leží Trocnov, rodiště slavného husitského vojevůdce Jana Žižky († 1424). Podle lidové tradice se Jan narodil pod dubem trocnovského dvorce, když při polní práci matku zastihla bouře. Obživu hledal Žižka jako žoldnéř v různých válečných službách. V nich se naučil strategii boje, kterou úspěšně aplikoval v době husitských válek, především spojení pěchoty a dělostřelectva a využití pohyblivé vozové hradby. Do jižních Čech se Jan Žižka vrátil až jako hejtman husitských vojsk, ale není známo, zda v té době navštívil i rodný Trocnov.

Trocnovský dvorec několikrát měnil majitele. Naposledy byl v držení Oldřicha ze Dvorce, který jej v roce 1484 prodal augustiniánskému klášteru v Borovanech. Ten měl za úkol potlačovat stále žijící husitské myšlení zdejšího lidu. Aby byly vymýceny vzpomínky na Žižku, nechal probošt Konrád Fischer v roce 1682 podtít pověstný dub a na jeho místě vystavěl kapličku ke cti Jana Křtitele.

Roku 1785 byl z příkazu Josefa II. borovanský klášter zrušen a jeho majetek včetně Trocnova v roce 1787 koupil kníže Josef Schwarzenberg. V druhé polovině 19. století vznikla mezi lidem myšlenka postavit Janu Žižkovi v Trocnově pomník. Pro ten účel byl založen spolek, ale majitel Trocnova nesouhlasil s realizací návrhu, a proto mohl být za získané prostředky Žižkův pomník odhalen až v roce 1893 v Borovanech.

Teprve v roce 1908 Adolf Schwarzenberg vyhověl veřejnému tlaku a nechal místo Žižkova narození označit kamenným památníčkem. Po I. světové válce zde byl Dr. Janem Petříkem proveden archeologický výzkum a odhaleny zbytky jednoho z původních dvorců. V r. 1923 došlo k převedení Trocnova do majetku státu. Další výzkum trocnovských dvorců provedl Archeologický ústav ČSAV v roce 1956. V tomto období byl celý areál plošně zrestaurován a v r. 1960 odhalen žulový 14 m vysoký pomník Janu Žižkovi od prof. Josefa Malejovského. Okázalé oslavy v Trocnově proběhly u příležitosti 550. a 555. výročí Žižkova úmrtí. V současné době je celý přírodní areál zpřístupněn veřejnosti. V letní sezóně je otevřeno malé muzeum husitství a konají se zde různé kulturní akce.

Roku 1978 byl Trocnov vyhlášen národní kulturní památkou.

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)