deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 
Domovská stránka > Členská města > Český Brod

Český Brod

domovská stránka: www.cesbrod.cz

Český Brod tvořilo vlastní kamenné město uvnitř jednoduché hradební zdi z poloviny 14. století a jeho tři nechráněná předměstí - Pražské, Kouřimské a Liblické. V prvních desetiletích 15. století, kdy Ondřej z Českého Brodu, profesor pražské univerzity, vystoupil proti Husovým reformám, zůstávalo bohatnoucí město na straně katolické církve a krále. Jejich stoupenci se sešli v Brodě v r. 1415 a uzavřeli proti husitskému svazu panskou jednotu v čele s Janem z Hradce.

Pravděpodobně v r. 1418, kdy se rozpadlo českobrodské arcibiskupské dominium, zastavil arcibiskup Konrád z Vechty Český Brod královskému sekretáři Janovi z Kostelce nad Černými lesy. Po bitvě pod Vyšehradem v roce 1420, v níž padl také zástavní držitel města, obsadil Brod král Zikmund. Královská posádka se ve městě udržela pouze do dubna 1421, kdy pražané a jejich husitští spojenci po krátkém boji město dobyli. Pražané zbavili českobrodské měšťany poddanské závislosti na pražských arcibiskupech, dosadili městskou radu a zapojili město do vojenského svazku pražských měst. Po porážce pražanů v bitvě u Malešova v r. 1424 začlenil Jan Žižka z Trocnova Český Brod do svazu sirotčích měst. Velký husitský sněm, který se zde sešel v roce 1429, stanovil podmínky pro jednání s králem Zikmundem. Dne 27. května 1434 oblehlo vojsko panské koalice město a zahájilo bitvu o Český Brod. Obránci města se pod vedením sirotčího hejtmana Jana Čerta, zvaného i Anděl, urputně bránili a mnohonásobnou přesilu odrazili. Vojsko koalice táhlo k Lipanům.

Teprve bitva u Lipan, která se odehrála 30. května 1434, rozhodla o dalším osudu města a celé země. Představitelé Českého Brodu uzavřeli s panskou koalicí příměří. Po následném jednání se Zikmundem, který byl v té době již císařem a potvrdil městu za revoluce získané svobody, včetně mílového práva, byla Brodu 4. února 1437 udělena královská privilegia. Zikmund udělil Brodu také městský znak: v modrém poli stříbrnou hradební zeď s otevřenou bránou, nad ní věž a po jejích stranách císařský a český erb.

Nové královské město Český Brod, zabezpečené Zikmundovými privilegii a další hradební zdí se 16 baštami, mělo 134 městských a předměstských domů, 20 dvorů a 2 mlýny. Žilo v něm asi 1 200 obyvatel. V roce 1483 se konal v Českém Brodě významný sněm stoupenců utrakvismu. Šlechta a města na něm vytvořily kališnickou koalici, která v Čechách prosadila náboženskou toleranci.

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)