deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Husinec

Pokud bychom měli označit městečko Husinec na časové ose husitské doby, museli bychom ho označit číslem 0. Zde vše začalo v malé světničce domu čp. 36 (dnes národní kulturní památka) narozením Mistra Jana Husa. Přesné datum jeho narození není známo. Podle historika Františka Palackého bylo stanoveno datum narození na rok 1369. V současnosti se historici kloní k názoru, že se Hus narodil kolem roku 1371. 

Jan Hus studoval na pražské univerzitě, kde v roce 1393 získal titul bakaláře a o tři roky později v roce 1396 získal titul mistr (magister) svobodných umění. V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později roku 1409 rektorem univerzity.

Téměř jedno století před Martinem Lutherem, Janem Kalvínem a Ulrichem Zwinglim se snažil o nápravu církve. Zastával se spisů Jana Viklefa, vystupoval proti prodeji odpustků a vyzýval k následování Krista a apoštolů podle Písma svatého.

Pro tyto názory byl Hus prohlášen za kacíře a 6. července 1415 v Kostnici odsouzen a upálen. Tento den byl po právu začleněn mezi významné dny a státní svátky České republiky.

Kostnické události – upálení Mistra Jana Husa a o rok později Jeronýma Pražského  –  nemohly v tehdejších Čechách zůstat bez odezvy. Z tohoto „podhoubí“ vyvstala opěvovaná i zatracovaná doba husitská.

Význam období husitského hnutí, na počátku kterého byl náš husinecký rodák, tkví, mimo jiné, v oblasti náboženské tolerance a svobodě vyznání. Chcete-li, svobodě vědomí. A to je jeden z nejdůležitějších odkazů husitství pro celý, nejen křesťanský svět.

Zlořečený ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.“ (Husův výklad modlitby Páně)

Obecní písař Matyáš Grünwald ve svém pojednání o Husinci v roce 1868 píše ještě o jedné události. „Vejrov, vesnička s Husincem takřka splývající, čítá 28 domů. Zde sdíleli snad někdy páni z Vejrova. Žák Ondřej z Vejrova, někdy zvoník kostela Prachatického, že se byl zúčastnil kažení obrazu, byl od Prachatických v dubnu r. 1420 se dvěma soudruhy upálen. Načež Jan Žižka za čin tento, pro který Písečtí si stěžovali, na Prachaticích strašně se pomstil.“

Seznam památek

Husův rodný dům

Pod číslem popisným 36 se nachází národní kulturní památka, původně gotický rodný domek Mistra Jana, který je od roku 1873 oficiálně přístupný. Nad vchodem do domku je situován medailon od B. Schnircha z roku 1869. První muzejní expozice byla dokončena v roce 1965 muzejními pracovníky z Tábora a z Českých Budějovic za podpory ministerstva školství. K 600. výročí upálení M. J. Husa byla v památníku uspořádána nová, moderní expozice akademickým architektem Petrem Fuchsem.

Poloha

Husova socha

Na náměstí je od r. 1958 osazena bronzová platika od Karla Lidického Jan Hus s Písmem, totožná se sochou umístěnou v Karolinu. Velikost sochy je 290 cm.

Poloha

Husova skála

Asi 0,5 km od obce Husinec je Husova skála, u níž podle pověstí Jan Hus odpočíval při cestách ze školy z Prachatic.

Poloha 

Husovy oslavy

Každý rok, 6. července, se v Husinci konají vzpomínkové akce. 5. července prochází městem tradiční lampionový průvod. Před rodným domem M. J. Husa jsou proslovy, připomínající význam a ideu našeho rodáka. Druhý den je pořádána ekumenická bohoslužba v církvi bratrské za Husovým domem. Husovy oslavy jsou doprovázeny poutí a množstvím dalších kulturních a sportovních akcí.

Lípa ce Chlístově

Lípa ve Chlístově, pod kterou, podle slovního podání, M. J. H. kázal, se nachází 8 km od Husince.

Poloha

Hrad Hus

Hrad Hus asi 24 km od Husince směrem na Volary.

V r. 1404 byl Zikmundem Hulerem jmenován purkrabím na hradě Husi Mikuláš z Pístného, po němž se pak začal i psát Mikuláš z Husi. Byl jedním z čelních postav husitského hnutí. Podle některých historiků vlastnil krátkou dobu i Hrádek u Husince.

Poloha 

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)