deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Kostnice

domovská stránka: www.konstanz.de

Popravou Jana Husa a Jeronýma Pražského během kostnického koncilu se stala Kostnice jedním z významných bodů dějin husitství. Na základě Husova učení, které ohrožovalo církevní autoritu, byl Jan Hus již v roce 1410 stižen klatbou. Když mu král Zikmund přislíbil glejt k bezpečnému pohybu v říši, vydal se se  svým doprovodem na cestu do Kostnice, aby zde před koncilem obhajoval své teze. Navzdory příslibu krále byl Jan Hus již tři týdny po příjezdu zatčen. 6. července 1415 byl odsouzen jako kacíř a upálen na hranici. Jeho přítel Jeroným Pražský byl upálen 30. května 1416.

Církev se domnívala, že popravou Jana Husa potlačila jeho učení. Husovo odsouzení a poprava vyvolaly v jeho rodné zemi protesty a intenzívní odpor šlechty a lidu proti královské a církevní moci, což vedlo v letech 1419 - 1436 k husitským válkám. Místo překonání problémů udělal kostnický koncil z Jana Husa mučedníka.

Za reformace v 16. století byly v Kostnici znovu oživeny ideje Jana Husa. Tyto, stejně jako vzpomínka na něho, byly potlačeny v průběhu protireformace. Teprve osvícenství a začínající sekularizace obrátily znovu pozornost k Janu Husovi. Na památku byla umístěna na jednom domě u brány zv. Schnetztor bysta Jana Husa. V roce 1862 byl kostnickými občany slavnostně odhalen jako památník tzv. Husův kámen, který se postupně stal poutním místem. Jen o několik let později byla v upomínku Jana Husa přejmenována ulice sv. Pavla na Husovu ulici a z iniciativy českých spolků z Německa byla osazena pamětní deska na domě, kde domněle pobýval Jan Hus.

V roce 1923 se stala vlastníkem domu Společnost Husova muzea v Praze. V roce 1965 v něm byla otevřena první expozice Jana Husa a v roce 1980 Husovo muzeum. V roce 1984 podepsala města Kostnice a Tábor smlouvu o partnerství. A v roce 2007 bylo nedaleko Husova kamene slavnostně otevřeno Centrum německo-českého setkání.

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)