deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Naumburg

domovská stránka: www.naumburg.de

Historie Naumburgu a husitů je založena na pověsti. Podle této pověsti prý husité tábořili v roce 1432, v období sladkých třešní, před branami Naumburgu na louce zvané Vogelwiese a odsud ohrožovali město. Situace v Naumburgu byla stále horší, hlad a nouze trápily všechny obyvatele, vše se zdálo bezvýchodné - když tu jeden učitel přišel na nápad, aby se do tábora husitů k vojevůdci Prokopovi poslaly děti v bílých košilích kajícníků a zde prosily o milost.

Prokop prý byl při pohledu na tyto děti tak dojatý, že poručil svému vojsku odtáhnout pryč od města a dětem daroval třesně. Dnes už víme, že husité Naumburg nikdy neobléhali, i když jejich pochod na sever v roce 1430 vedl velmi těsně kolem města.

Z pověsti vycházejí lidové slavnosti, zvané Naumburgské husitské třešňové slavnosti. Konají se o posledním červnovém víkendu a scénickým ztvárněním připomínají tehdejší události. Současně začíná veliký slavnostní historický průvod, který představuje aspekty naumburgského života v historii a přítomnosti.

Husitský tábor, který je u příležitosti historických slavností postaven před historickým opevněním u Wenzelsringu, poskytuje návštěvníkům možnost seznámit se prostřednictvím ukázek umění, řemesel a bojových scén se životem doby bojovných husitů.

K moderní části slavností patří v současné době 15 velkých stanů na prostranství Vogelwiese s občerstvením, které organizují místní spolky, dále vinná vesnička, kde se podává vzácné víno z oblasti Saale-Unstrut, Pavlopetrský trh s tradičními i moderními řemesly, konající se v neděli, a mnoho dalších atrakcí. Při slavnostech je pamatováno také na děti: jim je věnován pátek. Děti ze všech mateřských a základních škol vypouštějí do vzduchu balonky. Na prostranství Vogelwiese a v husitském táboře čeká na děti mnoho atrakcí, u kterých se mohou zastavit a samy přiložit ruku k dílu.

Nejstarším svědectvím o slavnosti je faktura z roku 1526, která vyčísluje výdaje za třešně pro školní slavnost. Teprve přibližně v roce 1685 vypráví Caspar Eulenberger příběh o tom, jak děti zachránily město Naumburg - tedy téměř 250 let po smyšlené události. Od té doby se třešňová slavnost slaví pokaždé pod husitským heslem. O zlidovění pověsti se ale postaral až učitel Georg Rauh, který v roce 1782 vydal leták s uvedeným příběhem. Rauh datoval obléhání města do roku 1432 pravděpodobně z toho důvodu, aby mohl proklamovat svůj leták jako leták vydaný k mimořádnému jubileu: totiž 350 let po obléhání. Všichni naumburgští znají dnes tuto pověst z písně o třešňové slavnosti, kterou složil v roce 1832, tedy ještě o 50 let později, koncipient Carl-Friedrich Seyferth.

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)