deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Stříbro

domovská stránka: www.mustribro.cz

Husovo učení nenalézalo ve městě zprvu své přívržence. Husité chtěli v roce 1421 město násilně obsadit a měšťany o své pravdě přesvědčit. Obrátili se ale k nedalekému hradu Švamberk a obléhali Švamberk, který dobyli a jejich odpůrce Bohuslava zajali.

K obsazení Stříbra husity došlo teprve v roce 1426. Ostatní katolická města i okolní šlechta v husitském Stříbře viděla velké nebezpečí pro celý kraj. Proto v červenci roku 1427 přitáhli ke Stříbru křižáci s úmyslem Stříbro opět vrátit do svazku katolických měst. Obránci města se hrdinně bránili. 3. srpna dorazila k městu husitská vojska vedená Prokopem Holým. Křižáci se však kališníkům nepostavili a zmateně ustupovali k Tachovu, kde byli nakonec husity 11. srpna rozprášeni.

K protagonistům českého reformního hnutí patří slavný rodák Mistr Jakoubek ze Stříbra. Kolem roku 1370 se narodil v blízké vsi Vítkově (nyní Víchov). Když bylo chlapci 5 let, byl dán do Stříbra k mnichům Minoritům. Jakoubek odešel na studia do Prahy, kde se stal spolužákem Jana Husa. Jakoubek se stává v té době horlivým ctitelem učení Milíče, Matěje z Janova a anglického myslitele Viklefa. Po roce 1399 přednáší na artistické fakultě pražské univerzity, v r. 1402 je vysvěcen na kněze. Po odchodu Mistra Jana Husa z Prahy se ujímá správy kaple Betlemské. V této době se stává Jakoubek jedním z vůdců měšťanského křídla husitského hnutí a jeho předním teologem. Podílel se také na vypracování čtyř artikulů pražských, programu husitského revolučního hnutí. Jakoubek byl pojítkem mezi Tábority a ostatními husitskými frakcemi. Také jeho zásluhou nabylo hnutí neobyčejné síly a údernosti.

Zemřel 9. srpna 1429 v Praze a byl pochován před Betlemskou kaplí.

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)