deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 
zakladatelé Společenství: pan T. Männer, Neunburg a pan J. Návara, Tábor
Domovská stránka > Naše Společenství

Naše Společenství

Společné dějiny spojují - ať je to v pozitivním či negativním smyslu. České země a Německo byly v pozdním středověku ovlivněny nepořádky v církvi, její kritikou, reformními idejemi Jana Husa a husitským hnutím. Tato doba zanechala stopy v historii obou zemí  a hluboce pronikla do povědomí obou národů.

Zatímco v dřívějších stoletích - s výjimkou reformace - bylo na obou stranách zdůrazňováno především to, co je oddělovalo, mohly být po změně politických poměrů v r. 1989 výhybky nově nastaveny - a to ve směru setkání, přátelství, spolupráce.

Mezi několika městy obou zemí, ve kterých se vytvářela „husitská" tradice s památníky, vzpomínkovými slavnostmi, poutěmi, průvody, oslavami a festivaly, se začaly rozvíjet dvoustranné přátelské kontakty. Co mohlo být pro tato „husitská města" jednodušší, než zastřešit dané snahy společnou organizací! Průkopníky se staly bavorské město Neunburg vorm Wald a v sousední zemi jihočeské město Tábor.

V Husitském sklepě v Neunburgu bylo v roce 1997 podepsáno jeho druhým starostou Theo Männerem a táborským místostarostou Dr. Jiřím Návarou tzv. Neunburgské memorandum - výzva k „husitským městům", aby vstoupila do pracovní skupiny.

V září 1998, během každoročně konaných Táborských setkání, bylo Společenství oficiálně založeno a v roce 2008 oslavilo již 10. výročí. Po celou tuto dobu usilovala členská města prostřednictvím setkání s historickým rámcem o odstranění předsudků a zaujatosti a o navázání hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti.

Táborská setkání

A jsou ve svém úsilí již rozhodně úspěšná. Aktivity Společenství ocenilo u příležitosti výročí jeho založení CeBB (Centrum Bavaria Bohemia) udělením ceny Stavitelé mostů, kterou převzali zakladatelé Společenství Theo Männer a Dr. Jiří Návara.

Do dnešního dne vstoupilo do Společenství osmnáct měst, jedenáct na české a sedm na německé straně.

A je v něm ještě dost místa pro další města s husitskou minulostí a tradicí!

Bärnau

Bärnau v Horní Falci, ležící blízko bavorsko-českých hranic, bylo v roce 1414 mezistanicí českého kritika církve a reformátora Jana Husa, který se ubíral ze západočeského hradu Krakovec podél Zlaté stezky přes Norimberk do Kostnice. Místní katolický farář přijal Husa přes jeho klatbu přátelsky ve svém domě, podal mu víno a seznámil se s Husovým učením. Husité se obyvatelům Bärnau neodvděčili. Během husitských válek město velmi trpělo, především tzv. „denní válkou“. Od změny politických poměrů 1989 v Česku připomíná Bärnau divadelními hrami a akcemi bavorsko-české umělecké skupiny historii husitství.

Bernau bei Berlin

Bernau bei Berlin je ukázkou rozsáhlých vojenských operací husitů v sousedních zemích – spanilých jízd, jejichž cílem bylo zajistit proviant, ovlivnit šířením strachu a hrůzy koncil v Basileji, získat případné spojence a šířit husitské ideje. Prameny poskytují málo hodnověrných informací: R.1432 se nečekaně před městem vynořil husitský oddíl. Vzhledem k mohutnému systému opevnění k otevřené bitvě nedošlo, husité se dali na ústup. 
Mezery v pramenech ovládly později pověsti a ústní podání. Po staletí si obyvatelé Bernau uchovávali v paměti svou “husitskou tradici” a pečovali o ni. Je dochována v dnešních “Husitských slavnostních hrách”.

Borovany

Borovany se mohou pyšnit tím, že z jejich městské oblasti pochází slavný, obávaný a neporažený vojevůdce husitů, Jan Žižka. Podle tradice se narodil pod dubem v dvorci Trocnově. Vojenský génius Žižka vedl husity od vítězství k vítězství, král a říše proti němu nedokázali postavit odpovídajícího vojevůdce.
Památníky v Trocnově a Borovanech připomínají rodáka Jana Žižku. Trocnov byl vyhlášen národní kulturní památkou.

Český Brod

Český Brod byl domovem Husova odpůrce, Ondřeje z Českého Brodu. Církev a král Zikmund zde založili protihusitskou panskou jednotu. V roce 1421 bylo město dobyto husity a r. 1424 Žižkou začleněno do sirotčího svazu. U nedalekých Lipan utrpěli táborité a sirotci pod vedením Prokopa Holého r. 1434 od panské jednoty a umírněných husitů zdrcující porážku. Touto bitvou v podstatě skončily husitské války. Husitské období připomínají v obou místech památníky.

Domažlice

Město se už na samém počátku připojilo k učení Jana Husa a stalo se členem husitského městského svazu. Do středu pozornosti se dostalo v srpnu 1431, kdy je oblehla vojska páté křížové výpravy. Tato poslední masivní vojenská akce vedená proti husitům byla zmařena rychlým tažením vojsk vedených Prokopem Velikým. Následkem bitvy byla jednání s husity na koncilu v Basileji. V Domažlicích dodnes přežívá pověst o ztrátě kardinálského klobouku vůdcem křížové výpravy kardinálem Juliem Cesarinim. Stejně tak je dodnes používán malý zvon umístěný na věži arciděkanského chrámu, který prý přivezli husité z jednoho svého vpádu do sousedního Bavorska.

 

Furth im Wald

Furth im Wald může upozornit s hrdostí na své „Probodení draka“, nejstarší německou národní divadelní hru s 500letou tradicí. V této hře v přírodě jsou zobrazeny historické události doby husitské: časté ohrožení pohraničního města, vpády husitů do příhraničí a především drtivá porážka křižáků roku 1431 v bitvě u nedalekých Domažlic. „Bitva“ byla ale více méně velkým útěkem křižáků pod záštitou papežského legáta kardinála Cesariniho. Přinesla však poznatek, že „kacířské Čechy“ není možné přemoci silou. Hra „Probodení draka” a slavnostní průvod navazují na husitskou dobu.

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)