deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 
Domovská stránka > Společné aktivity > Husitská kulturní stezka

Husitská kulturní stezka

Husitská kulturní stezka je evropský projekt, který navazuje na důležité události evropských dějin, spojuje různé regiony, podporuje hranice přesahující setkání, a tak posiluje evropskou identitu. V jejím centru jsou regiony Česka a Bavorska, další části sahají až do Kostnice, Bernau u Berlína a do řady českých měst a obcí. Husitská kulturní stezka se rozvětvíuje do Stezky tolerance a Stezky porozumění.  

Stezka tolerance

Stezku tolerance tvoří cesta Jana Husa z hradu Krakovce do Kostnice. Připomíná nejenom cíle a naději, které Jan Hus spojil se svou cestou do Kostnice, ale také to, že reformace měla již před Martinem Lutherem významné historické události. Její název je připomenutím toho, že je třeba hájit toleranci jako základní hodnotu pro mírové soužití. 

Stezka porozumění

Stezka porozumění zahrnuje česká a německá města a obce, které jsou spojeny husitskou historií, jejich památníky z doby husitské a o době husitské. Dále existuje řada míst v německo-českém regionu, které sice žádné kulturně historické památníky nemají, ale danou dobu připomínají, např. historickými městskými slavnostmi.


 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)