Vyloučení odpovědnosti

Společenství měst s husitskou minulostí a tradici nenese zodpovědnost za obsah jiných internetových stránek, na které je odkazováno na jejím webu.

Prosíme informujte nás bez prodlení, pokud budete toho názoru, že internetové stránky, na které odkazujeme, obsahují nelegální, urážlivý, netolerantní obsah. Stav věci prověříme a nevhodný odkaz odstraníme.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům