Husitská města

Kultura ze 6 regionů" je mottem projektu Město kultury Čechy-Bavorsko. Město kultury Čechy-Bavorsko 2020/21 Schwandorf a Centrum Bavaria Bohemia zvou na přeshraniční online kulturní festival Týden sousedů. 12.-15.5.2021, na platformě nachbarn-sousede.bbkult.net.

Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí je česko-německý spolek měst s momentálně 18 členskými městy. Založen byl v roce 1998 z iniciativy měst Neunburg vorm Wald a Tábor. Spojujícím prvkem v něm je to, že členská města byla v 15. století ovlivněna husitskými válkami a že pečují o svou historickou tradici lidovými slavnostmi nebo formami upomínkových kulturních akcí.

Na základě společné historie a tradice se členská města aktivně zapojila do hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti. Cílem jejich aktivit je podporovat mezinárodní setkání občanů na místní úrovni. Svou činnost pokládají členové Společenství za důležitou součást evropského integračního procesu a dosažení dorozumění mezi národy.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům