Společenství

Zatímco dříve bylo na obou stranách hranice zdůrazňováno to, co nás oddělovalo, byly po roce 1989 výhybky nastaveny ve směru setkání, přátelství a spolupráce.

Společné dějiny spojují - ať v pozitivním či negativním smyslu. České země a Německo byly v pozdním středověku ovlivněny nepořádky v církvi, její kritikou, reformními idejemi Jana Husa a husitským hnutím. Tato doba zanechala stopy v historii obou zemí  a hluboce pronikla do povědomí obou národů.

Zatímco v dřívějších stoletích - s výjimkou reformace - bylo na obou stranách zdůrazňováno především to, co oddělovalo, mohly být po změně politických poměrů v r. 1989 výhybky nově nastaveny - a to ve směru setkání, přátelství a spolupráce.

Mezi několika městy obou zemí, ve kterých se vytvářela „husitská" tradice s památníky, vzpomínkovými slavnostmi, poutěmi, průvody, oslavami a festivaly, se začaly rozvíjet dvoustranné přátelské kontakty. Co mohlo být pro tato „husitská města" jednodušší, než zastřešit dané snahy společnou organizací! Průkopníky se staly bavorské město Neunburg vorm Wald a jihočeské město Tábor.

V Husitském sklepě v Neunburgu bylo v r. 1997 podepsáno jeho druhým starostou Theo Männerem a táborským místostarostou Dr. Jiřím Návarou tzv. Neunburgské memorandum - výzva k „husitským městům", aby vstoupila do pracovní skupiny.

V září 1998, během každoročně konaných Táborských setkání, bylo Společenství oficiálně založeno a v roce 2008 oslavilo již 10. výročí. Po celou tuto dobu usilovala členská města prostřednictvím setkání s historickým rámcem o odstranění předsudků a zaujatosti a o navázání hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti.

A jsou ve svém úsilí již rozhodně úspěšná. Aktivity Společenství ocenilo u příležitosti výročí jeho založení CeBB (Centrum Bavaria Bohemia) udělením ceny Stavitelé mostů, kterou převzali zakladatelé Společenství T. Männer a Dr. J. Návara.

Do dnešního dne vstoupilo do Společenství osmnáct měst, dvanáct na české a šest na německé straně.

A je v něm ještě dost místa pro další města s husitskou minulostí a tradicí!

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům