Muzeum Jana Žižky z Trocnova v Třeboni

Třeboň, Rožmberská 98

Husitství k jižním Čechám a tedy i městu Třeboň přirozeně patří. Od července 2018 je město opět bohatší o novou husitskou destinaci - o Muzeum Jana Žižky a Galerii filmových zbraní.
V jejich výstavních místnostech se dozví návštěvníci informace, které o Janu Žižkovi a jeho rodině možná neví. A sice o něm jako geniálním vojevůdce, který předběhl válečné umění o stovky let, a také o tom, že byl také člověk, bratr, otec a manžel. V expozici se nachází dále originály rekvizit z historických filmů, z prezentačních videí se návštěvníci mj. dozví, jak se připravují bojové scény kaskadérů a šermířů ve filmech.

 
https://www.facebook.com/muzeumzizkyvtreboni

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům