Ocenění města Tábora panu Theo Männerovi

Společenství gratuluje ...

Ocenění města Tábora panu Theo Männerovi

V rámci letošního festivalu Táborská setkání 2010 bylo na základě návrhu pana RNDr. Jiřího Návary, Společnosti pro zachování husitských památek a Husitského muzea předáno panu Theo Männerovi z německého města Neunburg vorm Wald ocenění za významné zásluhy při propagaci města Tábora a husitství. K tomuto zejména přispělo v roce 1998 spoluzaložení tzv. Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, ve kterém je momentálně 16 členských měst. Na základě společné historie a tradice se členská města aktivně zapojila do spolupráce v kulturní oblasti, která přesahuje hranice. Cílem jejich aktivit je podporovat mezinárodní setkání občanů na místní úrovni. Svou činnost pokládají členové Společenství za důležitou součást evropského integračního procesu a dosažení porozumění mezi národy.

Předání ocenění se zúčastnil také pražský historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSC., který přiblížil úlohu pana Männera při vytváření vzájemných partnerských vztahů mezi městem Tábor a městem Neunburg vorm Wald.

Starostka města Tábora Ing. Hana Randová předala panu Männerovi jako projev uznání Vítací erbovou číši se znakem města Tábora.

Slavnostní řeč,

kterou pronesl 11. září 2010 v Táboře pan Dr. Jiří Kořalka, DrSc, u příležitosti vyznamenání pana Theo Männera městem Tábor.

Je pro mne velkou radostí a ctí, že jako historik mohu dnes v Táboře uvítat pana Theo Männera, významného vlastivědného badatele z Neunburgu vorm Wald v Horní Falci v bezprostředním sousedství Čech. Pan Theo Männer jako druhý starosta města Neunburgu a obětavý organizátor vlastivědných slavností v historických kostýmech měl v jubilejním roce 1983, k 550. výročí husitského tažení do Horní Falce v době obléhání Plzně z roku 1433, rozhodující vliv na obsahovou změnu tradičních husitských slavností, pořádaných v jeho městě od konce 19. století. Už ne jako „bič na husity", jak zněl název historické hry z roku 1894, znovu uvedené v protičeském duchu 1923 a 1933, ale prosadil úplně nové zpracování „husitské války", připomínající mučednickou oběť Jana Husa v Kostnici, tedy v duchu německo-českého sousedství, které se v posledních letech rozrostlo do přátelství. Pan Männer není v Táboře poprvé, zúčastnil se od roku 1992 několika Táborských setkání, roku 1994 byl iniciátorem založení Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. Roku 1997 bylo k tomuto účelu podepsáno Neunburgské memorandum, roku 1998 bylo toto Společenství v Táboře oficiálně založeno. Pana Theo Männera vítáme dnes jako velkého přítele Tábora.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům