Památník Jana Žižky z Trocnova - pobočka Jihočeského muzea

Trocnov, rodiště husitského vojevůdce Jana Žižky, leží šestnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, uvnitř pomyslného čtyřúhelníku o vrcholech Borovany, Trhové Sviny,  Strážkovice a Ledenice. Ze všech těchto bodů se dá dojet do Trocnova autobusem nebo vlakem. Součástí areálu je i budova muzea s novou expozicí věnovanou Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území.

Pro návštěvníky je zde instalována řada zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Návštěvníkům je také k dispozici  celoročně přístupná vědomostní trasa, vztahující se k osobnosti Jana Žižky a k husitství.

Muzeum bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera.

Značená trasa vede kolem základů Žižkova dvorce, odkrytých při archeologických výzkumech v padesátých letech dvacátého století, dále kolem základů Mikšova dvorce (Žižkova strýce), odkrytých ve dvacátých letech dvacátého století a pak pokračuje po hrázi Grandlového rybníka k údajnému místu Žižkova narození, označenému prostým kamenným památníkem z roku 1908. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960.

Z historie

Vlastní dvorce měnily své majitele světské i církevní. Ve čtrnáctém století byl původní dvorec rozdělen na dva zemanské statky, které spolu se dvěma lány polí tvořily trocnovskou vesničku. Výstavbou se trocnovské dvorce podobaly větším selským statkům a nepůsobily dojmem šlechtických sídlišť. Budovy byly dřevěné, kryté šindelem a došky. 

Kolem roku 1680 došlo k rozboření trocnovskych dvorců a borovanský augustinianský klášter zde zbudoval dvůr nový. Zbytky původních dvorců byly zasypány a čekaly až do počátku dvacátého století, kdy byly při archeologických výzkumech znovu odkryty. Nálezy, pocházející ze čtrnáctého až sedmnáctého století, jsou rovněž součástí muzejní výstavy. 

Otevírací doba

květen - září,  út - ne, svátky (9:00 - 17:00)

Vstupné 

Dospělí: 40 Kč,  Snížené: 20 Kč,  Rodinné: 60 Kč

Kontakt 

Borovany, 313 12,   tel.: 391 001 519, v sezóně: 727 822 571,    e-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz

web: http://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/

Slavnostní otevření Památníku Jana Žižky z Trocnova

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích chystá 6. května 2017 slavnostní zahájení další sezóny v Památníku Jana Žižky z Trocnova. Připraven je doprovodný program.  . 

Trocnovské slavnosti 2017

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích pořádá 9. září 2017 v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova již tradiční akci s názvem Trocnovské slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní a doprovodný program pro děti i dospělé - například řemeslné stánky, hry, ukáz­ky historických zbraní a zbrojí a další. Zajištěna bude i hudební produkce, jídlo a nápoje. Dále lze obdivovat například třináctimetrový pomník Jana Žižky nebo ex­pozici věnovanou tomuto slavnému husitskému vojevůdci.   
Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům