Společné aktivity

Společenství uskutečňuje různé společné aktivity a podporuje aktivity organizované členskými městy.

Do současné doby připravilo Společenství své logo, webovou stránku a putovní výstavu "Společné dějiny spojují". Každý rok je vydáván vlastní Kalendář akcí. V r. 2000 byla publikována dvojjazyčná brožura, v r. 2007 otevřelo Společenství v Kostnici svou pobočku.

Členská města pořádají každoročně řadu akcí, ve kterých jsou připomínány historické události 15. století. U příležitosti těchto „husitských slavností" se vzájemně navštěvují zástupci členských měst a historických a uměleckých spolků a skupin. 

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům