Tisková zpráva: Tábor ocenil zásluhy Theo Männera

Tisková zpráva:

Mittelbayerische Zeitung, 1. říjen 2010

Tábor ocenil zásluhy Theo Männera

Ocenění: Starostka Ing. Hana Randová předala hostovi z Neunburgu „Erbovní kalich".

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům