Bitva u Lipan

Rekonstrukce bitvy
schedule
Sobota 30. květen 2020 od 11.00
Sobota 30. květen 2020 do 00.00

Bitva u Lipan je jistě jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších bitev české historie. Tato bitva byla to rozhodující a závěrečnou bitvou, kterou se uzavřely husitské války.

Lipanskou bitvou se uzavřela jedna z významných kapitol našich dějin a to období husitských válek trvajících dlouhých patnáct let. Tato krvavá a nesmlouvavá bitva rozhodla o výhře umírněného křídla utrakvistického hnutí a nasměrovala další vývoj království novým mírovým směrem, kdy o dění v zemi rozhodovaly společnou volbou stavy. Vyvrcholením toho, byla později první volba českého krále. Ovšem do tohoto v Evropě dosud nevídaného aktu, zbývá ještě dlouhých čtyřiadvacet let. Nyní se však vraťme zpět na Lipskou horu roku 1434.
Den po oblehnutí města Český Brod, patřícího k městům sirotčího svazu se na Lipské hoře proti sobě postavila polní vojska Táborů a Sirotků vedená Prokopem Holým a vojska tzv. panské koalice vedená bývalým Žižkovým spolubojovníkem Divišem Bořkem z Miletínka. Ač početnější a lépe postavené vojsko radikálů zde bylo drtivě poraženo. O zvratu bitvy, mimo jiné, rozhodl dobře provedený klamný manévr, kdy méně početné panské vojsko předstíralo ústup z bojiště a donutilo tak radikály otevřít vozovou hradbu a zaútočit. Následně do otevřené vozové hradby zaútočila do té doby skrytá jízda což se stalo pro polní vojska osudným. Slovy Starých letopisů českých: Byli tu pobiti silní a velmi stateční bojovníci, mnozí kněží táborští, kněz Prokop Holý, vojevůdce táborský a jejich hejtman, kněz Prokůpek a mnoho dalších kněží a lidí, škůdců země, tady bylo pobito nebo upáleno ve stodolách. Tak skončila se osudná neděle třicátého května léta Páně1434.
I tento rok si pod lipanskou mohylou připomeneme, jak pravděpodobně mohla tato osudová bitva vypadat. Program začíná v 11.00 hod. otevřením tržišť. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství doby husitské. Uvidíte ukázky boje, šermu a bojových technik. Představí se vám dělostřelci a střelci z ručních palných zbraní a též střelci z kuší, praků či fustibalů. Prostor u mohyly rozezvučí dobová hudba. Připraveny budou dětské dobové hry a soutěže jakož i různá historická řemesla. Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy. Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 15.00 hod.
Bitva a doprovodný program se uskuteční u památníku bitvy, lipanské mohyly mezi obcemi Lipany a Vitice poblíž českého Brodu.
Přijděte nasát atmosféru jednoho středověkého dne a shlédnout rekonstrukci onoho osudového střetnutí našich předků.
Tímto jste srdečně zváni.
Za podpory města český Brod a obce Vitice pořádá Guardia Broda Bohemicalis.

Text z roku 2019: Martin Semrád, G.B.B.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům

Kalendář akcí

Všechny akce