Český Brod

Město sehrálo důležitou roli v době husitského hnutí. K jeho rozhodující bitvě došlo r. 1434 u nedalekých Lipan. PAMÁTNÍKY, SLAVNOSTI.

Oficiální web města: www.cesbrod.cz

Oficiální facebook: Město Český Brod

Český Brod byl domovem Husova odpůrce, profesora pražské univerzity Ondřeje z Českého Brodu, a zůstával zač. 15. st. na straně katolické církve a krále Zikmunda. Jejich stoupenci zde 1415 založili protihusitskou panskou jednotu v čele s Janem z Hradce. V r. 1421 bylo město dobyto husity a poté začleněno do sirotčího svazu. U nedalekých Lipan utrpěli táborité a sirotci pod vedením Prokopa Holého r. 1434 od panské jednoty a umírněných husitů zdrcující porážku. Touto bitvou v podstatě skončilo husitské revoluční hnutí. Husitské období připomínají v obou místech památníky.

Pravděpodobně v r. 1418, kdy se rozpadlo českobrodské arcibiskupské dominium, zastavil arcibiskup Konrád z Vechty Český Brod královskému sekretáři Janovi z Kostelce nad Černými lesy. Po bitvě pod Vyšehradem v roce 1420 obsadil Brod král Zikmund. Královská posádka se ve městě udržela do dubna 1421, kdy pražané a jejich husitští spojenci po krátkém boji město dobyli. Pražané zbavili českobrodské měšťany poddanské závislosti na pražských arcibiskupech, dosadili městskou radu a zapojili město do vojenského svazku pražských měst. Po porážce pražanů v bitvě u Malešova v r. 1424 začlenil Jan Žižka z Trocnova Český Brod do svazu sirotčích měst. Velký husitský sněm, který se zde sešel v roce 1429, stanovil podmínky pro jednání s králem Zikmundem. Dne 27. května 1434 oblehlo vojsko panské koalice město a zahájilo bitvu o Český Brod. Obránci města se pod vedením sirotčího hejtmana Jana Čerta, zvaného i Anděl, urputně bránili a mnohonásobnou přesilu odrazili. Vojsko koalice táhlo k Lipanům.

Bitva u Lipan

Odehrála se 30. května 1434 a rozhodla o dalším osudu města a celé země. Představitelé Českého Brodu uzavřeli s panskou koalicí příměří. Po následném jednání se Zikmundem, který byl v té době již císařem a potvrdil městu za revoluce získané svobody, včetně mílového práva, byla Brodu 4. února 1437 udělena královská privilegia. Zikmund udělil Brodu také městský znak: v modrém poli stříbrnou hradební zeď s otevřenou bránou, nad ní věž a po jejích stranách císařský a český erb.

Nové královské město Český Brod, zabezpečené Zikmundovými privilegii a další hradební zdí se 16 baštami, mělo 134 městských a předměstských domů, 20 dvorů a 2 mlýny. Žilo v něm asi 1 200 obyvatel. V r. 1483 se konal v Brodě významný sněm stoupenců utrakvismu. Šlechta a města na něm vytvořily kališnickou koalici, která v Čechách prosadila náboženskou toleranci.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům