Bitva u Lipan

Rekonstrukce bitvy
schedule
Sobota  27. květen  2023 od  00.00
Sobota  27. květen  2023 do  00.00

Bitva u Lipan je jistě jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších bitev české historie. Tato bitva byla to rozhodující a závěrečnou bitvou, kterou se uzavřely husitské války.

Patří k dalším tradičním akcím, které Guardia pořádá a kterou pravidelně navštěvují nejkvalitnější historické spolky, které se zabývají první polovinou patnáctého století v Čechách, tedy husitskými válkami. Program začíná v 11.00 hod. otevřením historického tržiště. Během dne probíhá každou hodinu tematický doprovodný program zaměřený na vojenství doby husitské. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století. Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Tradičně se představí i dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní (kuše, praky, fustibaly aj.). Vše je opět zaměřeno na období patnáctého století v Čechách. Svými tóny oživí pláň u mohyly dobová hudba či výuka tanců. Do programu jsou zařazeny dětské dobové hry, soutěže a řemesla. Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, která ukončila období husitských válek. Guardia Broda Bohemicalis (brodahr.cz)

Lipanskou bitvou se uzavřela jedna z významných kapitol našich dějin a to období husitských válek trvajících dlouhých patnáct let. Tato krvavá a nesmlouvavá bitva rozhodla o výhře umírněného křídla utrakvistického hnutí a nasměrovala další vývoj království novým mírovým směrem, kdy o dění v zemi rozhodovaly společnou volbou stavy. Vyvrcholením toho, byla později první volba českého krále. Ovšem do tohoto v Evropě dosud nevídaného aktu, zbývá ještě dlouhých čtyřiadvacet let. Nyní se však vraťme zpět na Lipskou horu roku 1434.
Den po oblehnutí města Český Brod, patřícího k městům sirotčího svazu se na Lipské hoře proti sobě postavila polní vojska Táborů a Sirotků vedená Prokopem Holým a vojska tzv. panské koalice vedená bývalým Žižkovým spolubojovníkem Divišem Bořkem z Miletínka. Ač početnější a lépe postavené vojsko radikálů zde bylo drtivě poraženo. O zvratu bitvy, mimo jiné, rozhodl dobře provedený klamný manévr, kdy méně početné panské vojsko předstíralo ústup z bojiště a donutilo tak radikály otevřít vozovou hradbu a zaútočit. Následně do otevřené vozové hradby zaútočila do té doby skrytá jízda což se stalo pro polní vojska osudným. Slovy Starých letopisů českých: Byli tu pobiti silní a velmi stateční bojovníci, mnozí kněží táborští, kněz Prokop Holý, vojevůdce táborský a jejich hejtman, kněz Prokůpek a mnoho dalších kněží a lidí, škůdců země, tady bylo pobito nebo upáleno ve stodolách. Tak skončila se osudná neděle třicátého května léta Páně1434.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům

Kalendář akcí

Všechny akce