Svatováclavské městské střelecké slavnosti

Střelba historickou kuší
schedule
Sobota 29. září 2018 od 11.00
Sobota 29. září 2018 do 00.00

Desátý roční slavnosti se uskuteční na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici. Soutěžit ve střelbě z historických kuší budou střelci z celé České republiky, jakož i střelci z německého Bernau bei Berlin, které je spolu s městem Český Brod členem do Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí.

Střelecké slavnosti zahajují v 11.00 slavnostní přísahou všech střelců a po přísaze soutěžní střelba začíná. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na přesýpací hodiny – trámek, třetí kolo střílí tři nejlepší ze střelby na trámek a to vsedě na stoličce po jedné ráně na malovaný terč.

Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské.
Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program tak jak tomu bylo i v minulosti.
Uvidíte střelce z kuší a ručnic v akci a dozvíte se mnoho zajímavostí o vývoji střelných a palných zbraní. Spatříte boj městské hotovosti, představí se dobová hudba, uvidíte představení loutkového divadla určeného pro nejmenší návštěvníky a v neposlední řadě se můžete občerstvit v krčmě U vola.
Ten, kdo navštíví střelecké slavnosti v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínání kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak v akci. Připravena budou i některá řemesla, polní kuchyně a samozřejmě již zmiňované občerstvení v krčmě U vola.
Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod, http://www.brodahr.cz/

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům

Kalendář akcí

Všechny akce