Svatováclavské městské střelecké slavnosti

Střelba historickou kuší
schedule
Sobota  30. září  2023 od  00.00
Sobota  30. září  2023 do  00.00

Jsou pravidelnou tradiční akcí pořádanou vždy v měsíci září na svatého Václava. Samotná soutěž ve střelbě historickou kuší je doplněna kvalitním doprovodným programem přesně v duchu historických střeleckých slavností. Návštěvník zde může shlédnout řadu různých historických kuší v akci, jakož i na statických ukázkách. Jedná se o kuše především z patnáctého století. Ukázky kuší vhodně doplňují různé druhy zařízení pro jejich napínání či ucelené řady tehdy užívaných šipek a různé další příslušenství. Dále se vedle kuší pravidelně představují střelci z palných zbraní. Je možné vidět výcvik městské hotovosti. Na parkánu v rámci programu vystupují soubory dobové hudby, divadla, jsou prováděny různé srovnávací střelby, přednášky o střelných a palných zbraních a mnoho jiného. Součástí programu jsou dobové hry pro ty nejmenší. Guardia Broda Bohemicalis (brodahr.cz)

Střelecké slavnosti zahajují v 11.00 slavnostní přísahou všech střelců a po přísaze soutěžní střelba začíná. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na přesýpací hodiny – trámek, třetí kolo střílí tři nejlepší ze střelby na trámek a to vsedě na stoličce po jedné ráně na malovaný terč.

Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské.
Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program tak jak tomu bylo i v minulosti.
Uvidíte střelce z kuší a ručnic v akci a dozvíte se mnoho zajímavostí o vývoji střelných a palných zbraní. Spatříte boj městské hotovosti, představí se dobová hudba, uvidíte představení loutkového divadla určeného pro nejmenší návštěvníky a v neposlední řadě se můžete občerstvit v krčmě U vola.
Ten, kdo navštíví střelecké slavnosti v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínání kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak v akci. Připravena budou i některá řemesla, polní kuchyně a samozřejmě již zmiňované občerstvení v krčmě U vola.
Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod, http://www.brodahr.cz/

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům