"Václav IV., král se špatnou pověstí"

Přednáška ke stejnojmenné výstavě
schedule
Čtvrtek 30. leden 2020 od 19.00
Čtvrtek 30. leden 2020 do 00.00

Husův dům, Hussenstraße 64, Kostnice

Přednášející: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR

Autor fotografie: František Záruba


Život a dílo římského a českého krále Václava IV. Lucemburského

16. srpna 2019 uplynulo 600 let od smrti římského a českého krále Václav IV. Lucemburského, syna císaře Karla IV. Právě tento panovník patří mezi vládce s nejkomplikovanější pověstí utvářející se už od konce 14. století, která ovšem navzdory modernímu historickému bádání přežívá v literatuře i obecném povědomí doposud. Václav IV. je tak často prezentován jako špatný a neschopný syn velkého a úspěšného panovníka. Dnes je navíc často stejným způsobem poměřován se svými dalšími příbuznými, kteří byli zvoleni římskými králi, a to polorodným bratrem Zikmundem a bratrancem Joštem Lucemburským. Život Václava IV. byl ale komplikovanější a barvitější a některé z pomluv, které se o něm šířily, byly jen pouhou středověkou agitací.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům

Kostnice: Slavnosti a akce

Všechny akce

Kalendář akcí

Všechny akce