"Nyní děláme republiku - Revoluce 1848/49 v Bádensku"

Výstava
schedule
Středa  17. květen  2023 od  00.00
Pondělí  8. leden  2024 do  00.00
room

Konstanz, Richtentalsaal v Kulturním centru u katedrály Münster


Život a dílo římského a českého krále Václava IV. Lucemburského

16. srpna 2019 uplynulo 600 let od smrti římského a českého krále Václav IV. Lucemburského, syna císaře Karla IV. Právě tento panovník patří mezi vládce s nejkomplikovanější pověstí utvářející se už od konce 14. století, která ovšem navzdory modernímu historickému bádání přežívá v literatuře i obecném povědomí doposud. Václav IV. je tak často prezentován jako špatný a neschopný syn velkého a úspěšného panovníka. Dnes je navíc často stejným způsobem poměřován se svými dalšími příbuznými, kteří byli zvoleni římskými králi, a to polorodným bratrem Zikmundem a bratrancem Joštem Lucemburským. Život Václava IV. byl ale komplikovanější a barvitější a některé z pomluv, které se o něm šířily, byly jen pouhou středověkou agitací.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům

Kostnice: Slavnosti a akce

Všechny akce

Kalendář akcí

Všechny akce