"Nyní děláme republiku - Revoluce 1848/49 v Bádensku"

Výstava
schedule
Středa  17. květen  2023 od  00.00
Pondělí  8. leden  2024 do  00.00
room

Místo konání výstavy: Kulturní centrum a klenuté sklepení v katedrále Münster

Totalitní ideologie světského i náboženského charakteru fascinují miliony lidí. Naproti tomu liberální, parlamentní demokracii hrozí, že se z globálního hlediska stane zastaralým modelem.
Vzpomínka na požadavky a události revoluce 1848/49, na prominentní ženy a muže tohoto raného demokratického hnutí uprostřed evropských hnutí za svobodu, poukazuje na překvapivě aktuální odkazy: Pokud chceš žít svobodně, musíš se za svobodu také postavit.

Muzeum Rosgarten připomíná pionýry demokracie ve velké speciální výstavě se vzácnými památkami na revoluční období, třpytivými předměty z bádenského dvora, četnými odkazy na švýcarské sousedství, portréty, karikaturami, ranými fotografiemi a dojemnými památkami z pozůstalostí významných hlav revoluce. Nikdy předtím neviděné památky, jako jsou pistole Friedricha Heckera a jeho šavle, originální dobové oblečení a svědectví o bitvách, oživují tuto převratnou dobu.

Doprovodný film k výstavě
Výstavu doprovodí dokumentární film Teresy Renn a Tobiase Engelsinga: "Je čas vyrazit do Bádenska! Heckerzug a revoluce 1848/49", který můžete zhlédnout v klenutém sklepení Kulturzentrum am Münster.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům