Kostnice

Upálením Jana Husa (1415) a Jeronýma Pražského (1416) během koncilu se stala Kostnice jedním z významných historických míst dějin husitství. PAMÁTNÁ MÍSTA, MUZEUM.

Oficiální web města: www.konstanz.de

Kostnice byla poslední stanicí českého církevního kritika a reformátora Mistra Jana Husa. Před koncilem v Kostnici (1414 –1418) chtěl obhajovat svoje teze, byl ale brzy uvězněn, jako kacíř odsouzen a přes příslib imunity od krále Zikmunda 6.7.1415 upálen. Husův přítel Jeroným Pražský byl upálen jako kacíř 30.5.1416. Plameny hranice v Kostnici roznítily v Čechách revoluci.

Jana Husa připomíná v Kostnici řada míst. 

 Církev se domnívala, že upálením Jana Husa potlačí jeho učení. Husovo odsouzení a upálení vyvolaly v jeho rodné zemi protesty a intenzívní odpor šlechty a lidu proti královské a církevní moci, což vedlo k vypuknutí husitského revolučního hnutí. Místo překonání problémů udělal kostnický koncil z Jana Husa mučedníka. Za reformace v 16. století byly v Kostnici oživeny ideje Jana Husa. Tyto, stejně jako vzpomínka na něho, byly potlačeny v průběhu protireformace.

Památná místa v Kostnici spojená s Janem Husem

Teprve osvícenství a začínající sekularizace obrátily znovu pozornost k Janu Husovi. Na památku byla umístěna na jednom domě u brány zv. Schnetztor bysta Jana Husa. V roce 1862 byl kostnickými občany slavnostně odhalen jako památník, tzv. Husův kámen, který se postupně stal poutním místem. Jen o několik let později byla v upomínku přejmenována ulice sv. Pavla na Husovu ulici a z iniciativy českých spolků z Německa byla osazena pamětní deska na domě, kde domněle Hus před zatčením pobýval.

V roce 1923 se stala vlastníkem domu Společnost Husova muzea v Praze. V roce 1965 v něm bylo otevřeno první pamětní místo Jana Husa a v roce 1980 Husovo muzeum. V roce 1984 podepsala města Kostnice a Tábor smlouvu o partnerství. A v roce 2007 bylo nedaleko Husova kamene slavnostně otevřeno Centrum německo-českého setkání.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům