Výlet do středověku

O životě v rezidenčním městě hraběte Jana I. a po stopách doby husitské
schedule
Neděle  16. duben  2023 od  13.30
Neděle  16. duben  2023 do  15.00

Prohlídka s průvodcem v historickém oděvu s družinou "Kníže bez země a lidu".
Pokusy o sňatek mladého vévody s francouzskou princeznou ztroskotají, protože král nechce dát svou dceru "princi bez země a lidu". Král Ruprecht proto posílá svého syna do Horní Falce jako správce. Tam se po roztržce s českým králem setkávají šlechtici s dosud nezkušeným mladým panovníkem. Jak bude město Neumarkt reagovat na svého nového panovníka?

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům