Neumarkt i. d. OPf.

Ve 30. letech 14. století se sídelní město falzkrabího Johanna připravovalo na odražení možných útoků husitských vojsk. Zajetím Jeronýma Pražského u Hirschau a jeho vydáním kostnickému koncilu přivolal falckrabí na sebe a svou zem hněv husitů. PAMÁTNÍK.

Oficiální web města: https://www.neumarkt.de/

Falckrabě Jan, jeden ze čtyř synů krále Ruprechta III., se narodil v roce 1383 v Neunburgu vorm Wald. Již od roku 1404 zastával úřad královského místodržícího. Při dělení dědictví mu bylo kromě území kolem města Heildelberg, oblasti Falcka u Rýna a města Amberg přiřknuto tzv. „Falcko u Bavorska“. Vedle města svého narození udělal Jan nyní i z města Neumarkt, které se nacházelo na jihozápadě jím ovládaného území, sídelní město. Toto nové postavení přineslo městu a jeho okolí dobu rozkvětu.

Český učenec Jeroným Pražský

Vydal se v dubnu 1415 na cestu do Kostnice, aby tam na koncilu pomohl svému příteli a spolubojovníkovi Janu Husovi. Ze strachu před hrozícím zatčením však z Kostnice uprchl. Nepodařilo se mu dostat se zpátky domů, ještě na území falckraběte Jana I. byl chycen, vydán koncilu a v roce 1416 v Kostnici upálen na hranici.

Falckrabě Jan I., regent Neumarktu, a husité

Tím fakckrabě přivolal na sebe hněv husitů. V době jejich tažení, tzv. spanilých jízd, trpěli ale především poddaní. R. 1420 pronikli husité až k branám Norimberka a nedalekého města Neumarktu. Zkoušce své obranyschopnosti nebyli neumarktští obyvatelé vystaveni. Následující vpády do Horniho Falcka postihly především východní část země. Přesto byly hradby města Neumarkt, které jsou poprvé písemně zmíněny v roce 1315, dodatečně zpevněny. I z tohoto důvodu nebyl Neumarkt stejně jako druhá Janova rezidence Neunburg vorm Wald husity obléhán.

Strach před možným útokem husitů vedl v Neumarktu k založení ozbrojené městské stráže, z níž vznikl střelecký spolek. Neumarktští střelci jsou poprvé zmíněni v norimberské kronice, ve které se v zápise z roku 1433 uvádí jejich účast na soutěži ve střelbě.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům