Středoevropská putovní výstava 2008 - 2009

V souvislosti s desátým výročím svého založení se Společenství představilo veřejnosti mj. také středoevropskou dvojjazyčnou putovní výstavou, nazvanou „Společné dějiny spojují". 16. května 2008 byla výstava v českém městě Slaný slavnostně otevřena a poté byla postupně k vidění v jednotlivých členských městech Společenství.

Se zřetelem k desátému výročí svého založení Společenství rozšířilo své veřejné působení. Představilo se mj. i středoevropskou dvojjazyčnou putovní výstavou, nazvanou „Společné dějiny spojují", kterou podpořil dotací také Česko-německý fond budoucnosti v Praze.

16. května 2008 byla výstava v českém městě Slaný slavnostně otevřena a poté, v letech 2008 a 2009, byla postupně k vidění ve všech členských českých a německých městech Společenství. Ve spolupráci s Československou husitskou církví se připravuje také prezentace exponátů výstavy v českých kulturních centrech v Lüttichu a Brusselu.

Exponáty výstavy, umělecké plakáty, nabízí návstěvníkům portréty členských měst, které jsou doplněny výkladem o jejich husitské historii a informacemi o současné hranice překračující kulturní spolupráci.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům