Valná hromada 2012

se konala v Neunburgu vorm Wald 14. července.

Po stopách Jana Husa  Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí kooperuje při „Husově trienniu“.                                                        

Valná hromada Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí se konala v tomto roce 14. července v bavorském městě Neunburg vorm Wald. V úvodu zasedání byl přivítán nový, již sedmnáctý člen – české město Domažlice. K hlavním bodům jednání patřilo projednání návrhů nových aktivit. Byl představen a přijat k realizaci projekt „Husitská stezka“, která propojí členská města a všem zájemcům přiblíží historii husitství. Společenství dále schválilo převzít záštitu nad akcemi „Husova pouť “ a „Cyklopouť 2013 “, která organizují členská města Společenství. V obou projektech se bude jednat o cestu po stopách Jana Husa, v prvním případě pěšky, ve druhém na kole. 

Členové byli seznámeni s návrhem Církve československé husitské ke spolupráci v rámci „Husova triennia“. V jeho rámci budou organizovány mj. akce „Studenti čtou Husa“, „Noc kazatelů“ (obdoba Noci kostelů) či projekt „Mistr Jan Hus v hudbě“. Společenství rozhodlo navázat spolupráci s Církví československou husitskou. 

Valnou hromadu doplnil bohatý program, který připravilo hostitelské město (30. výročí slavnostní hry „O válce s husity“, slavnostní otevření nové haly Schwarzachtal koncertem Smetanových Filharmoniků Praha a Velký Historický slavnostní průvod, kterého se zúčastnila většina členských měst s vlastní delegací). Město Neunburg vorm Wald předalo symbolicky žezlo Českému Brodu, kde se bude 24. ledna 2013 konat příští valná hromada.    

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům