Valná hromada 2013

se konala 24.01. v Českém Brodě.

24. ledna 2013 se v Českém Brodě uskutečnila výroční valná hromada „Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí“. Společenství bylo založeno v roce 1998 a sdružuje 17 českých a německých měst, která byla ovliněna nebo zasažena husitským hnutím. V pozdním středověku, v době předreformace, mnoho těchto měst a jejich obyvatel stálo proti sobě. Buď byla oslovena reformními idejemi Jana Husa a husitským hnutím nebo se před tímto hnutím musela bránit. Naopak nyní vzájemně spolupracují při vědomí, žespolečné dějiny spojují. Společenství podporuje živé kontakty občanů obou národů, prohlubuje zájem o historii a podporuje kulturní iniciativy na místní úrovni. Za tuto činnost bylo oceněno Centrem Bavaria Bohemia vyznamenáním „Stavitelé mostů“.V Českém Brodě došlo k dalšímu významnému milníku Společenství, a to uzavření memoranda o spolupráci s Církví československou husitskou. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné dvě hlavní akce partnerů. Projekt Společenství pod názvem „Husitská kulturní stezka“, která propojí jednotlivá husitská města a přiblíží život a dílo Jana Husa a husitskou historii. Církev uspořádá příští tři roky v rámci „Husovského triennia“ řadu akcí a projektů a nabízí ve spolupráci s členskými městy uspořádat komorní verzi oratoria „Mistr Jan Hus“ od Richarda Pachmana a účast na projektu „Studenti čtou Husa“. Oba dva partneři se také zavázali přispět k uctění památky Jana Husareklamou putovní výstavě „Jan Hus 1415 a 600 roků poté“.Na českobrodském jednání se mimo již zmíněné „Husitské naučné stezky“ projednávaly přípravy dalších projektů k blížícímu se 600.výročí pořádání kostnického koncilu a odsouzení Mistra Jana Husa. Zástupci města Kostnice informovali o stavu příprav oslav koncilu. Pořadatelé pěší poutě po stopách Jana Husa, nad kterou převzalo Společenství patronát, informovali o prodloužení již tradiční trasy z hradu Krakovce do bavorského Bärnau až do Norinberku. Dále byla členská města informována o přípravě cyklojízdy z Tábora do Kostnice. Začalo se také pracovat na přípravách dětské hry na hledání „pokladů“, ukrytých v jednotlivých členských městech.Na závěr jednání si Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí zvolilo nový výbor a převzalo patronát nad rekonstrukcí bitvy u Lipan. Po skončení jednání se jeho účastníci vydali symbolicky na pouť k Lipanům, kde se rozloučili a popřáli si šťastné shledání buď na akcích Společenství nebo na příští valné hromadě. Ta se bude konat v Kostnici již v čase oslav výročí koncilu v létě 2014. 

Bc. J. Nekolný, T. Männer, L. Rösch

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům