Valná hromada 2016

se konala v Kostnici 27. května.

   Členové se setkali ke svému jednání v Kostnici. K hlavním bodům jednání patřily:

  • přijetí nového člena – města Husince

  • účast 13 členských měst na akci „Výlet do středověku“ v Kostnici – poděkování za organizaci a účast

  • webová stránka Společenství, využití Kalendáře akcí nadále jako reklamního materiálu Společenství

  • Husitská kulturní stezka, oficiální otevření stezky, možnosti její publicity

  • změny stanov

  • vystoupení Furthu ze Společenství

  • škola Jana Husa v Naumburgu hledá partnerskou školu v Česku

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům