Suvenýr stezky

ejí přední strana ukazuje praporek s husitským kalichem, její zadní strana městské znaky členských měst. Jedná se jak o suvenýr, tak i o sběratelský objekt. Kdo bude mít deset známek, může získat známku prémiovou. Pokud se stane z turistické známky hezká vzpomínka a podnět k návštěvě dalších „husitských měst" a k tomu, aby se lidé zabývali dorozuměním národů a mírovým soužitím, pak symbol svůj cíl dosáhl.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům