Žlutice

Proměnlivé zmocňování se města v této době. MUZEUM, HUSITSKÝ KANCIONÁL.

Oficiální web města: www.zlutice.cz

Roku 1415 končí ve Žluticích epocha pánů z Rýzmburka a novým majitelem Žlutic a příslušného panství se stává Jindřich z Elsterberka a na Plané. To se však již schyluje k požáru husitského revolučního hnutí. Žlutičtí jsou názorově rozděleni stejně jako obyvatelstvo v celé zemi. Rozhodující je však postoj pána a ten Jindřichův byl jednoznačně protikališnický.

Město napadáno z obou stran

Na jaře roku 1421 se Žlutic krátce a bez většího úsilí zmocnil Jan Žižka z Trocnova. Husitské vojsko však záhy pokračuje ve své cestě a Jindřich z Elsterberka a na Plané se v září 1421 za podpory vojska druhé křížové výpravy opět ujímá své vlády nad městem.

V listopadu téhož roku se krajem vrací vojsko Jana Žižky od hradu Krasíkov, kam dovezlo pomoc pro husitskou posádku obleženou plzeňskými. Jeho útok byl tentokrát žlutickými odražen a on hledal spásu mezi pravěkými valy na vrcholu nedaleké stolové hory Vladař. Po tři dny se zde bránil výrazné přesile vojsk plzeňského landsfrýdu. Nepřízeň počasí a hlad ho však třetího dne donutily k ústupu. Prorazil se svým vojskem obklíčení a stáhl se do Žatce.

Na Velikonoce roku 1422 dobyli Žlutice kališničtí pražané. Město vyplenili, ale neobsadili. Zabíjeli místní obyvatelstvo, zapalovali domy a o kořist se poté pobili mezi sebou. Více než sedmdesát jich při tom přišlo o život a mnoho raněných převezli sedláci do Prahy.

Obnova města

Trvala nejméně dva roky. R. 1426 však Jindřich umírá a panství přechází na jeho ovdovělou ženu, paní Markétu ze Šternberka a na Plané.

Žlutice se dostaly do zájmové sféry kališnického pána Jakoubka Bílinského z Vřesovic, který ještě před Žižkovou smrtí roku 1424 patřil k předním táborským hejtmanům. Využíval husitského hnutí k agresivnímu získávání majetků v severozápadních Čechách. Není tedy náhodou, že se ještě roku 1426 vrhl i na strategicky důležité Žlutice. Města se zmocnil náhlým výpadem, umístil do něj svou posádku.

Armáda třetí křížové výpravy však byla i nad jeho síly, a tak Jakoubek roku 1427 bez boje město opouští a dočasně je přenechává Alešovi ze Šternberka a z Holíče, nejspíše bratru zákonné majitelky Žlutic, paní Markéty. Po vyhnání křižáků z Čech se Jakoubek z Vřesovic opět vrací a se svými houfy město obsazuje. Po celý zbytek roku 1427 a po část roku následujícího vede Markéta s Alešem proti Jakoubkovi o Žlutice boj právníky i vojskem. Snaha to však byla marná, a tak Markéta přeci jen Jakoubkovi ve druhé polovině roku 1428 prodává žlutické panství.

Jakoubek z Vřesovic proměnil Žlutice v centrum pro své výboje do blízkého i širokého okolí, podrobil si Bochov, Andělskou horu, Ostrov, napadal i Chebsko, Loketsko, obléhal hrad Loket a zmocnil se hradu v Toužimi. K obraně města postavil hrad Nevděk a přestavěl tvrz Mazanec na hrad. Jakoubek umírá pravděpodobně roku 1460.

Žlutický kancionál

V roce 1537 prodali potomci Jakoubka z Vřesovic Žlutice pánům z Plavna, kteří finančně podpořili městskou obec žlutickou při pořízení jednoho z nejkrásněji iluminovaných graduálů 16.století – Žlutického kancionálu.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům