Stříbro

K nejvýznamnějším osobnostem města patří Jakoubek ze Stříbra, kazatel, spisovatel a přítel Jana Husa.

Oficiální web města: www.mustribro.cz

Husovo učení nenalézalo ve městě zprvu své přívržence. Husité chtěli v roce 1421 město násilně obsadit a měšťany o své pravdě přesvědčit. Stříbro obsadili až v r. 1426. Protože to představovalo pro katolickou stranu nebezpečí, přitáhli křižáci k městu, aby ho znovu připojili ke svazku katolických měst. Stříbro však zpátky nedobyli.

K obsazení Stříbra husity došlo v r. 1426. Ostatní katolická města i okolní šlechta v husitském Stříbře viděla velké nebezpečí pro celý kraj. Proto v červenci r. 1427 přitáhli ke Stříbru křižáci s úmyslem Stříbro opět vrátit do svazku katolických měst. Obránci města se hrdinně bránili. 3. srpna dorazila k městu husitská vojska vedená Prokopem Holým. Křižáci se kališníkům nepostavili a zmateně ustupovali k Tachovu, kde byli nakonec husity 11. srpna rozprášeni.

Jakoubek ze Stříbra

K protagonistům českého reformního hnutí patří slavný rodák Mistr Jakoubek ze Stříbra. Kolem r. 1370 se narodil v blízké vsi Vítkově (nyní Víchov). Když mu bylo 5 let, byl dán do Stříbra k mnichům Minoritům. Jakoubek odešel na studia do Prahy, kde se stal spolužákem Jana Husa. Jakoubek se stává v té době horlivým ctitelem učení Milíče, Matěje z Janova a anglického myslitele Viklefa. Po r. 1399 přednáší na artistické fakultě pražské univerzity, v r. 1402 je vysvěcen na kněze. Po odchodu Jana Husa z Prahy se ujímá správy Betlemské kaple. V této době se stává Jakoubek jedním z vůdců měšťanského křídla husitského hnutí a jeho předním teologem. Podílel se mj. na vypracování čtyř artikulů pražských, programu husitského revolučního hnutí. Zavedl v Praze přijímání podobojí, vyžadoval odstranění obrazů svatých, bojoval proti radikálním husitům.  Jakoubek byl pojítkem mezi Tábority a ostatními husitskými frakcemi, usiloval o vyrovnání znepřátelených husitských křídel. Také jeho zásluhou nabylo hnutí neobyčejné síly a údernosti. Zemřel 9.8.1429 v Praze a byl pochován v Betlemské kapli, kde se také nacházel jeho náhrobek, jenž se do dneška nedochoval.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům