Borovany

Na území města leží Trocnov, rodiště slavného husitského vojevůdce Jana Žižky († 1424). MUZEUM, POMNÍK.

Oficiální web města: www.borovany-cb.cz

Borovany se mohou pyšnit tím, že z jejich městské oblasti pochází slavný, obávaný a neporažený vojevůdce husitů, Jan Žižka. Podle tradice se narodil pod dubem v dvorci Trocnově. Vojenský génius Žižka vedl husity od vítězství k vítězství, král a říše proti němu nedokázali postavit adekvátní vojevůdce.                                                                                                                                                                                                 Památníky v Trocnově a Borovanech připomínají rodáka Jana Žižku. Trocnov je národní kulturní památkou.

Podle lidové tradice se Jan narodil pod dubem trocnovského dvorce, když při polní práci matku zastihla bouře. Obživu hledal Žižka jako žoldnéř v různých válečných službách. V nich se naučil strategii boje, kterou úspěšně aplikoval v době husitského hnutí, především spojení pěchoty a dělostřelectva a využití pohyblivé vozové hradby. Do jižních Čech se Žižka vrátil až jako hejtman husitských vojsk, ale není známo, zda v té době navštívil i rodný Trocnov.

Trocnovský dvorec

Měnil poté několikrát majitele. Naposledy byl v držení Oldřicha ze Dvorce, který jej v r. 1484 prodal augustiniánskému klášteru v Borovanech. Ten měl za úkol potlačovat stále žijící husitské myšlení zdejšího lidu. Aby byly vymýceny vzpomínky na Žižku, nechal probošt Konrád Fischer v r. 1682 podtít pověstný dub a na jeho místě vystavět kapličku ke cti Jana Křtitele. R. 1785 byl z příkazu Josefa II. borovanský klášter zrušen a jeho majetek včetně Trocnova v r. 1787 koupil kníže Josef Schwarzenberg.

Památník Jana Žižky z Trocnova

V druhé polovině 19. st. vznikla myšlenka postavit Janu Žižkovi v Trocnově pomník. Pro ten účel byl založen spolek, ale majitel Trocnova nesouhlasil s realizací návrhu, a proto mohl být za získané prostředky Žižkův pomník odhalen až v r. 1893 v Borovanech. Teprve v r. 1908 Adolf Schwarzenberg vyhověl veřejnému tlaku a nechal místo Žižkova narození označit kamenným památníčkem. Po I. světové válce zde byl Dr. Janem Petříkem proveden archeologický výzkum a odhaleny zbytky jednoho z původních dvorců. V r. 1923 došlo k převedení Trocnova do majetku státu. Další výzkum trocnovských dvorců provedl Archeologický ústav ČSAV v roce 1956. V tomto období byl celý areál plošně zrestaurován a v r. 1960 odhalen žulový 14 m vysoký pomník Janu Žižkovi od prof. Josefa Malejovského. Okázalé oslavy v Trocnově proběhly u příležitosti 550. a 555. výročí Žižkova úmrtí.

V současné době je celý přírodní areál zpřístupněn veřejnosti. V letní sezóně je otevřeno muzeum husitství a konají se zde různé kulturní akce. Roku 1978 byl Trocnov vyhlášen národní kulturní památkou.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům