Písek

Písek byl na začátku 15. století jedním z prvních měst, která se přihlásila k husitskému učení. U nedaleké Sudoměře dosáhli husité velkého vítězství. PAMÁTNÍK.

Oficiální web města: www.mesto-pisek.cz

Koncem 14. stol. rostla ve městě nespokojenost s oficiální církví. Ta kulminovala r. 1419 zničením kláštera. Stoupenci kalicha ovládli město a po několik desetiletí praktikovali samostatné řízení obce. Kázal zde pozdější táborský biskup Mikuláš z Příbrami, často se sem vracel Jan Žižka. 

V krajině rybníků blízko Sudoměře Jan Žižka vyzkoušel své legendární vojenské umění a připsal si první vítězství. Proslulou bitvu zde dnes připomíná monumentální pomník jejího vojevůdce.

Písek v době husitské

Město Písek náleželo za husitského revolučního hnutí k radikálnější, tedy táborské straně. Po ojedinělých vzbouřeneckých projevech, např. v podobě stržení kláštera dominikánů 20. srpna 1419, se Písek stal natrvalo husitským koncem jara 1420. Na podzim téhož roku si zde proto svůj hlavní stan na několik týdnů zřídil vojevůdce Jan Žižka. Za účelem shromáždění majetku byly v Písku zřejmě jako v první táborské obci postaveny na veřejném místě známé kádě, do kterých byly ve prospěch celé komuny vhazovány cennosti. Správcem tohoto majetku byl hejtman Matěj Louda z Chlumčan, jenž je dnes vyobrazen v Alšově cyklu z historie města na bývalém hotelu Dvořáček. Stejně jako další obce táborského svazu byl Písek v době nerespektované královské moci jakousi městskou republikou, která vedla v podstatě samostatnou politiku.


Opravdové válečné události Písek nezasáhly buď vůbec, nebo se tak stalo jen ve velmi omezené podobě. K jedinému bojovému konfliktu v blízkosti Písku došlo na konci března 1420 u Sudoměře, kde několikasetčlenný houf husitů uhájil před královským vojskem své postavení na vyvýšenině mezi rybníky. Místo bitvy od r. 1925 zdobí monumentální kamenný památník Jana Žižky. Relativního klidu místa využíval i Mikuláš z Pelhřimova, řečený Biskupec, hlava a také přední teolog táborského duchovenstva, jehož jediným biskupem v dějinách byl zvolen. Ten si velmi brzy zvolil Písek za své stálé sídlo. 24. února 1422 se ve městě konalo rokování husitské synody, nejvyššího kolektivního orgánu husitské církve.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům