Sedlčany

Asi koncem 17. století vznikla tradice slavnosti s náboženským charakterem, která připomíná jedno vítězství nad Janem Žižkou. MĚSTSKÁ SLAVNOST.

Oficiální web města: www.mesto-sedlcany.cz

Sedlčany měly podle tradice zůstat věrné katolické církvi a svému zeměpánu Oldřichu z Rožmberka. Pověst vypravuje, že benešovští husité chtěli přepadnout město. Jeden Žižkův zvěd byl ale chycen a válečný plán prozradil. Žižkovy oddíly byly poté za „ranní rosy" v šarvátce poraženy. Padlí husité byli pohřbeni v masovém hrobě vedle hřbitova.

V upomínku na bitvu ze zmíněné pověsti byla dlouhou dobu organizována slavnost ROSA, až ji za Josefa II. zakázali. Od roku 1900 je slavnost ROSA znovu pořádána – s průvodem, husitskou scénou a jarmarečním ruchem.

Obyvatelé města se shromáždili r. 1420 po Hodu božím velikonočním o půlnoci na Cihelném vrchu, očekávajíce v modlitbách jitro. Ráno o deváté hodině pak šel průvod do města za doprovodu polních trub a bubnů k mariánskému sloupu na náměstí. Zde měl jeden z měšťanů řeč, kterou připomněl vítězství nad husity. Po slavnosti se všichni odebrali do kostela na mši. Důvodem této oslavy bylo

údajné vítězství nad Žižkou v r. 1420.

Podle pověsti se prý Žižka rozhodl, že přepadne v noci před velikonočními svátky Sedlčany, věrné katolické církvi, a vyslal posla do husitského Benešova, aby také benešovští měšťané se svým vojskem táhli k Sedlčanům a v určenou hodinu spolu s ním na město zaútočili. Posel však zabloudil, místo do Benešova přišel právě do Sedlčan, kde v domnění, že je na správném místě, vyřídil své poselství. Tak zamýšlenou akci prozradil. Sedlčanští se mohli na útok připravit a v bitce u opevněného kostela sv. Martina „za ranní rosy“ Žižku porazili. Zabití husité byli pak uloženi vedle hřbitova do společného hrobu, nad nímž je dosud kamenný kříž s letopočtem 1728.

Slavnost „ROSA“

byla zakázána jako protireformační akce roku 1789 zákrokem děkana Antonína Tischlera, protože se prý při ní konaly výtržnosti a bylo pochybné oslavovat vítězství nad Žižkou, který nikde porážky neutrpěl. Městské slavnosti „ROSA“ byly obnoveny v r. 1990 a probíhají pravidelně v měsíci červnu. V rámci slavností, které jsou částečně stylizovány do doby husitské, předvádějí divadelní ochotníci dramatizaci pověsti Rosa v plenéru na náměstí. Dále bývá pořádán historický průvod městem, středověké trhy apod.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům