Bärnau

Přes Bärnau vedla v roce 1414 cesta českého kritika církve a reformátora Jana Husa na koncil do Kostnice. Hus zde byl přátelsky přijat. SLAVNOSTNÍ HRA, PAMÁTNÍK.

Oficiální webové stránky města: www.baernau.de           www.baernau-entdecken.de

Bärnau bylo v r. 1414 mezistanicí Jana Husa, když se ubíral ze západočeského hradu Krakovec podél Zlaté stezky přes Norimberk do Kostnice. Místní farář přijal Husa přes jeho klatbu přátelsky ve svém domě, podal mu víno a seznámil se s jeho učením. Husité se obyvatelům Bärnau neodvděčili. Během husitské doby město velmi trpělo, především tzv. „denní válkou".

Přátelské přijetí Jana Husa v Bärnau

Ačkoliv těžká klatba, kterou církev vyhlásila na Husa, hrozila také každému místu, kde by se Jan Hus zdržoval, a každý, kdo by mu podal jídlo a pití, byl sám ohrožen klatbou, napsal Hus 24. října 1414 z Norimberka téměř radostný dopis svým přátelům doma, jak přátelsky byl v Bärnau přivítán:

„A když jsem opustil Čechy, očekával mě, ještě než jsem přišel do města Bärnau, farář se svými duchovními pomocníky, a když jsem vstoupil do světnice, podal mi ihned velký korbel vína k přípitku a velmi přátelsky přijal i se svými pomocníky celé učení a prohlásil, že je navždy mým přítelem." Místo odmítnutí připravili Janu Husovi v Bärnau milé přivítání.

Bärnau a husité

Během husitských válek město Bärnau velmi trpělo. Mezi sv. Martinem a vánocemi 1421 dobyli husité město poprvé. Ještě v r. 1440 se mluvilo o „velkých zničujících škodách". Tuto dobu připomíná v Bärnau také strom nazvaný Hussitenbäuml. Na vyvýšenině kolem tohoto stromu měli podle pověsti tábořit husité, když město obléhali. Kromě toho má zde být pohřben jeden význačný husita.

Od změny politických poměrů 1989 v Česku připomíná Bärnau divadelními hrami a akcemi bavorsko-české umělecké skupiny historii husitství a byla aktivována spojení se sousedním městem Tachov.

Akce pod názvem „Cesta Jana Husa z Tábora do Kostnice" v r. 1995 byla důležitým příspěvkem k péči o husitskou tradici a uvědomění si společných dějin. V r. 2001 se konaly poprvé jedinečné dvojjazyčné německo-české slavnosti, které se podrobně zabývaly osobností Jana Husa.

V r. 2002 byla uvedena hra „Džbán vína pro mistra Jana" od Petera Klewitze, která se také zabývá osudem Jana Husa, tj. jednou z kapitol společných dějin. V r. 2004 byl na programu příběh „Jan Hus - cesta na hranici", zpracovaný Kathrin Klewitzovou. Kromě příběhů o Janu Husovi se na pódium dostaly i další důležité kapitoly historie ve hrách „Na Zlaté cestě", pojednávající o době císaře Karla IV., a „Nyní jsme úplně zničeni" z doby třicetileté války.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům