Neunburg vorm Wald

21. 9. 1433 byli dosud nepřekonatelní husité poraženi v bitvě u Hiltersriedu mužstvem falckraběte Jana. SLAVNOSTNÍ HRA, SLAVNOSTNÍ PRUVOD, PAMÁTNÍK.

Oficiální webové stránky města: www.neunburg.de

https://www.neunburgvormwald.de

Neunburg vorm Wald byl rezidencí falcko-wittelsbašského falckraběte Jana z Neumarktu-Neunburgu, tehdejšího zeměpána rozsáhlých částí Horního Falcka. Jan byl jedním z nejneústupnějších protivníků husitů, často vpadajících do Horního Falcka. Postavil se proti tzv. „denní válce", zúčastnil se všech pěti křížových výprav do Čech a vybojoval v roce 1433 legendární vítězství u sousedního Hiltersriedu.

K neunburgské „husitské tradici" patří památník zřízený r. 1933 k 500. výročí bitvy u Hiltersriedu, slavnostní hra z roku 1923 a „Husitský bič", který byl hrán v roce 1933. Rokem 1983 započala tradice hry v přírodě „O husitské válce".

V poslední etapě husitského revolučního hnutí podnikali husité v rámci spanilých jízd převážně loupežné výpravy do sousedních zemí. V roce 1433 obléhal vojevůdce Prokop katolickou Plzeň. Kvůli nedostatku zásob podnikla část husitského vojska výpad do Horní Falce.

Porážka husitů 

Tento výpad vedl 21. 9. 1433 k bitvě u Hiltersriedu. Falckrabě rýnský Jan z Neunburgu, jeden z nejudatnějších protivníků husitů, tam vybojoval rozhodující vítězství. Obdržel proto přízvisko „Bič husitů". Jeho válečnickou slávu mu měla zajistit historická píseň „Píseň o husitské válce", mědirytina „Velká bitva", vítězná korouhev, stavba jeho hrobky a výstavba kůru kostela Sv. Jiří. Jeho vítězství připomíná i „Husův zvon" a výroční den. U příležitosti 500. výročí bitvy, v roce 1933, byl v Hiltersriedu odhalen památník.

Husitská tradice

K Neunburgu patří také slavnostní představení. Jejich předchůdcem byla slavnostní jevištní hra „Bič husitů" v letech 1923 a 1933. Od r. 1983 se uvádí nová hra na otevřené scéně „O husitské válce", která se snaží o zobrazení historické pravdy a opravuje běžně uváděný obrázek historie „o zlých husitech". Představení se konají v červenci a v srpnu. K doprovodnému programu patří i přednáška na téma Husité a husitský vojenský tábor a každých pět let i historický slavnostní průvod. Kromě toho Neunburg cíleně navázal spojení s městy v obou zemích, která si váží své husitské tradice a pečují o ni. Neunburg a Tábor založily roku 1998 „Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí". 

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům