Naumburg

Historie husitů a husitské slavnosti v Naumburgu je založena na pověsti. Podle ní zachránily město před husity děti. HUSITSKÁ SLAVNOST.

Město je po staletí nerozlučně spojeno s „Husitskými třešňovými slavnostmi". A znovu: kde mlčí prameny, tam zaskakuje pověst. Podle ní se v r. 1432 husité utábořili na známé louce Vogelwiese a ohrožovali město. Když situace nebezpečně kulminovala, dostal jeden učitel nápad poslat nevinné děti v bílých košilkách kajícníků do husitského tábora, aby prosily vojevůdce Prokopa Holého o milost. Ten měl být hluboce dojat a rozkázal prý odtáhnout od města. Protože právě dozrály třešně, daroval je dětem.

A celé město Naumburg dodnes žije svými velkolepými „Husitskými třešňovými slavnostmi".

Dnes už víme, že husité Naumburg nikdy neobléhali, i když jejich pochod na sever v roce 1430 vedl velmi těsně kolem města.

Slavnosti

Z pověsti vycházejí lidové slavnosti, zvané Naumburgské husitské třešňové slavnosti. Konají se o posledním červnovém víkendu a scénickým ztvárněním připomínají tehdejší události. Veliký slavnostní historický průvod představuje aspekty naumburgského života v historii a přítomnosti. Husitský tábor, který je u příležitosti historických slavností postaven před historickým opevněním u Wenzelsringu, poskytuje návštěvníkům možnost seznámit se prostřednictvím ukázek umění, řemesel a bojových scén se životem doby bojovných husitů.

K moderní části slavností patří v současné době 15 velkých stanů na prostranství Vogelwiese s občerstvením, které organizují místní spolky, dále vinná vesnička, kde se podává vzácné víno z oblasti Saale-Unstrut, Pavlopetrský trh s tradičními i moderními řemesly, konající se v neděli, a mnoho dalších atrakcí. Při slavnostech je pamatováno také na děti: jim je věnován pátek. Děti ze všech mateřských a základních škol vypouštějí do vzduchu balonky. Na prostranství Vogelwiese a v husitském táboře čeká na děti mnoho atrakcí, u kterých se mohou zastavit a samy přiložit ruku k dílu.

Nejstarší svědectví o slavnosti

Je jim faktura z roku 1526, která vyčísluje výdaje za třešně pro školní slavnost. Teprve přibližně v roce 1685 vypráví Caspar Eulenberger příběh o tom, jak děti zachránily město Naumburg - tedy téměř 250 let po smyšlené události. Od té doby se třešňová slavnost slaví pokaždé pod husitským heslem. O zlidovění pověsti se ale postaral až učitel Georg Rauh, který v roce 1782 vydal leták s uvedeným příběhem. Rauh datoval obléhání města do roku 1432 pravděpodobně z toho důvodu, aby mohl proklamovat svůj leták jako leták vydaný k mimořádnému jubileu: totiž 350 let po obléhání. Všichni naumburgští znají dnes tuto pověst z písně o třešňové slavnosti, kterou složil v roce 1832, tedy ještě o 50 let později, koncipient Carl-Friedrich Seyferth.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům