Borovany

Na území města leží Trocnov, rodiště slavného husitského vojevůdce Jana Žižky († 1424). MUZEUM, POMNÍK.

Oficiální web města: www.borovany-cb.cz

Borovany se mohou pyšnit tím, že z jejich městské oblasti pochází slavný, obávaný a neporažený vojevůdce husitů, Jan Žižka. Podle tradice se narodil pod dubem v dvorci Trocnově. Vojenský génius Žižka vedl husity od vítězství k vítězství, král a říše proti němu nedokázali postavit adekvátní vojevůdce.                                                                                                                                                                                                 Památníky v Trocnově a Borovanech připomínají rodáka Jana Žižku. Trocnov je národní kulturní památkou.

Slavnosti a akce

Podle lidové tradice se Jan narodil pod dubem trocnovského dvorce, když při polní práci matku zastihla bouře. Obživu hledal Žižka jako žoldnéř v různých válečných službách. V nich se naučil strategii boje, kterou úspěšně aplikoval v době husitského hnutí, především spojení pěchoty a dělostřelectva a využití pohyblivé vozové hradby. Do jižních Čech se Žižka vrátil až jako hejtman husitských vojsk, ale není známo, zda v té době navštívil i rodný Trocnov.

Trocnovský dvorec

Měnil poté několikrát majitele. Naposledy byl v držení Oldřicha ze Dvorce, který jej v r. 1484 prodal augustiniánskému klášteru v Borovanech. Ten měl za úkol potlačovat stále žijící husitské myšlení zdejšího lidu. Aby byly vymýceny vzpomínky na Žižku, nechal probošt Konrád Fischer v r. 1682 podtít pověstný dub a na jeho místě vystavět kapličku ke cti Jana Křtitele. R. 1785 byl z příkazu Josefa II. borovanský klášter zrušen a jeho majetek včetně Trocnova v r. 1787 koupil kníže Josef Schwarzenberg.

Památník Jana Žižky z Trocnova

V druhé polovině 19. st. vznikla myšlenka postavit Janu Žižkovi v Trocnově pomník. Pro ten účel byl založen spolek, ale majitel Trocnova nesouhlasil s realizací návrhu, a proto mohl být za získané prostředky Žižkův pomník odhalen až v r. 1893 v Borovanech. Teprve v r. 1908 Adolf Schwarzenberg vyhověl veřejnému tlaku a nechal místo Žižkova narození označit kamenným památníčkem. Po I. světové válce zde byl Dr. Janem Petříkem proveden archeologický výzkum a odhaleny zbytky jednoho z původních dvorců. V r. 1923 došlo k převedení Trocnova do majetku státu. Další výzkum trocnovských dvorců provedl Archeologický ústav ČSAV v roce 1956. V tomto období byl celý areál plošně zrestaurován a v r. 1960 odhalen žulový 14 m vysoký pomník Janu Žižkovi od prof. Josefa Malejovského. Okázalé oslavy v Trocnově proběhly u příležitosti 550. a 555. výročí Žižkova úmrtí.

V současné době je celý přírodní areál zpřístupněn veřejnosti. V letní sezóně je otevřeno muzeum husitství a konají se zde různé kulturní akce. Roku 1978 byl Trocnov vyhlášen národní kulturní památkou.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům