deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 
Domovská stránka > Společné aktivity > Valná hromada 2014

Valná hromada 2014

Zástupci členských měst se sešli na své valné hromadě v Kostnici.

Na jejím začátku schválili jednohlasně přijetí nového člena – města Žlutice.

Hlavní částí programu jednání byla účast Společenství na jubileu kostnického koncilu 2014 – 2018. Se zřetelem na rok 2015 a 600. pamětní den Jana Husa realizuje Společenství první část svého projektu“ Husitské kulturní stezky“, Stezku tolerance. Byla projednána úprava její webové stránky a jejího obsahu, překlady textů, symbol stezky, turistický balíček. Účastníci se dále zabývali postupem při přípravě druhé část stezky, Stezky porozumění, a byli informováni o projektu firmy Konzilstadt Konstanz Výlet do středověku. Akce je plánována na rok 2016. Výbor a jednatelka byli pověřeni jednáním s Konzilstadt Konstanz a upřesněním možností účasti.

Účastníci jednání byli informováni o průběhu Táborem organizované Bike Tour 2013, kterou Společenství finančně podpořilo, a o přípravě velkého putování po stopách Jana Husa z Krakovce do Kostnice v červenci 2015, které bude připravováno v Českém Brodě.

Pozornost byla dále věnována cestám zatraktivnění webové stránky Společenství (Facebook, Newsletter), schválena byla změna stanov, týkající se čerpání finančních prostředků, diskutována byla možnost přijímání nových členů i z jiných států.

 

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)